logoblanc

Home / privadesa

Privadesa

VOIDFILLER

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: J2 SERVID SL – CIF: B-60311016
Adreça postal: C/ NARCIS MONTURIOL, 25 (PI SALELLES II) 08253 Sant Salvador Guardiola
Telèfon: 938.355.959
Correu electrònic: j2servid@j2servid.com
Delegat de Protecció de Dades: lopd@msanchez.cat

FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les vostres Dades?
A J2 SERVID SL tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les vostres dades? Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades mateixos.

LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Interès legitim:

La base legal per al tractament de les vostres dades és mitjançant el consentiment de l’afectat, l’execució de contracte de serveis i oferir respostes a les vostres consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic (segons els termes i condicions que consten a la nostra política de privadesa). L’oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, tret d’obligació legal.

DRETS
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Accés Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a J2 SERVID SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Rectificació Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals i ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les vostres dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del vostre interès. J2 SERVID SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del Tractament En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les dades.
  • Quan J2 SERVID SL no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan us oposeu al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legitim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els de vostè.

Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals en un format electrònic estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Canals d’atenció
Podreu exercir els vostres drets a:
lopd@msanchez.cat
o
Departament Protecció de Dades
Adreça postal:
C/ NARCIS MONTURIOL, 25
( PI SALELLES II)
08253
Sant Salvador Guardiola
Telèfon: 938.355.959

Com pot exercir els drets?
Si considereu que a J2 SERVID SL no hem tractat les vostres dades d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat
Per exercitar els vostres drets, caldrà acompanyar la vostra sol·licitud, el vostre DNI o document equivalent que acrediti la vostra identitat.
Lexercici daquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?
Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la manera de posar-s’hi en contacte és mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.